Мэндчилгээ

Бие эрүүл бол сэтгэл эрүүл

Бидэнтэй холбоо барих