Утасны дугаарын жагсаалт

БЗД-Эрүүл мэндийн нэгдэл

 • ЗАХИРГАА:  Хүний нөөц, Дүн бүртгэл -70150064
 • Санал гомдол хүлээн авах -99765630
 • Санхүү ханган нийлүүлэлт - 70150067
 • Нийгмийн эрүүл мэндийн алба - 70150063
 • ПОЛИКЛИНИК: Цахим лавлагаа -70150053
 • АМБУЛАТОРИ-1: Цахим лавлагаа -70150056
 • АМБУЛАТОРИ-2: Цахим лавлагаа -70150058
 • СҮРЕЭГИЙН ДИСПАНСЕР:
 • БЗДХ / ДОХ-ийн ДИСПАНСЕР: 

БЗД-Эрүүл мэндийн нэгдлийн харьяа ӨЭМТ-үүд

 • 1-р хороо "Хүн төвт" ӨЭМТ:                   450986
 • 2-р хороо "Миний зөвлөгч" ӨЭМТ:          461812
 • 3-р хороо "Эмнэхүй" ӨЭМТ:                    463118
 • 4-р хороо "Эрүүл өрх" ӨЭМТ:                 70151291
 • 5-р хороо "Хасагт эрдэнэ" ӨЭМТ:           70150504
 • 6-р хороо "Оцело сэргэлт" ӨЭМТ:          98113474
 • 7-р хороо "Сувилахуй" ӨЭМТ:                 55252106
 • 8-р хороо "Ачлахуй" ӨЭМТ:                    55159746
 • 9-р хороо "Энх энэрэл" ӨЭМТ:                70162009
 • 10-р хороо "Цэн оюу" ӨЭМТ:                  50153666
 • 12-р хороо "Амгалан итгэлэхүй" ӨЭМТ:  70151804
 • 13-р хороо "Эрүүл өсөх" ӨЭМТ:              70154107
 • 14-р хороо "Евро эм" ӨЭМТ:                  
 • 15-р хороо "Цэдэн эрдэнэ" ӨЭМТ:         70152580
 • 16-р хороо "Насан урт" ӨЭМТ:               481934
 • 17-р хороо "Орхон түшээ" ӨЭМТ:           55252193
 • 18-р хороо "Сугар энх" ӨЭМТ:               93084603
 • 19-р хороо "Өнөр энх мэнд" ӨЭМТ:       462030
 • 20-р хороо "Нова" ӨЭМТ:                       490455
 • 21-р хороо "Ачитсайхан" ӨЭМТ:            
 • 22-р хороо "Эрүүл оршихуй" ӨЭМТ:       93127243
 • 23-р хороо "Нэмүүлэн" ӨЭМТ:                50990550
 • 24-р хороо "Мараната" ӨЭМТ:               70160024
 • 25-р хороо "Энх агшин" ӨЭМТ:              70155798
 • 26-р хороо "Тэгш дүүрэн хүслэн" ӨЭМТ: 
 • 27-р хороо "Андсайхан" ӨЭМТ:               55159354
 • 28-р хороо "Ерөөл буян оршихуй" ӨЭМТ: 

Бие эрүүл бол сэтгэл эрүүл

Бидэнтэй холбоо барих