Card Image

|БЗД ЗД-ын захирамж

Шинэ коронавируст /КОВИД-19/ цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай А/519

Шинэ коронавируст /КОВИД-19/ цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай А/519

Дэлгэрэнгүй унших