Card Image

|ЭМТ-ийн даргын тушаал

Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн коронавирусын халдварын үед ажиллах шуурхай хариу арга хэмжээний баг томилох тухай А/132

Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн коронавирусын халдварын үед ажиллах шуурхай хариу арга хэмжээний баг томилох тухай А/132

Дэлгэрэнгүй унших